top of page

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 02 oktober 2023

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van dekkersmarketing.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Dekkers Marketing . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dekkers Marketing is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dekkers Marketing.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dekkers Marketing te mogen claimen of te veronderstellen.

Dekkers Marketing streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op dekkersmarketing.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dekkers Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Contact met ons opnemen

Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

Dekkers Marketing

+31 6 2247 5103

info@dekkersmarketing.nl

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van dekkersmarketing.nl op deze pagina.

bottom of page